Transparenta Decizionala1212

 

 

Transparenta decizionala 2019, Legea 52/2009Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 12-Decembrie
explore subfolder image 11-Noiembrie
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv. aprob. rectif. BVCDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii BVC (...) (1)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 3 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 4 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 5 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 6 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 7 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 8 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hotarare infiintare S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa nr. 9 la Proiectul de hotarare priv. infiintarea S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hot. priv. mandatarea unei persoane pt. obtinere CUI SCUP FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anunt infiintare Serviciu Comunitar de Utilitati Publice FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hot. priv.darea in adm. a serv. de ADPP catre SCUPDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare dare in adm. a serv. publ. de ilum catre S.C.U.P. FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare dare in adm. a seerv. publ. de salub. catre S.C.U.P FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proces -Verbal afisare inscrisuriDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Planuri P.U.ZDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare PUZDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 10-Octombrie
An Adobe Acrobat file Anunt MostisteaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie convocare sed 30.10.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot aderare la Asociatia Comunelor+acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot anulare accesorii+acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot aprobare masuri realizare obiective infrastructura apa si canalizare +acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot aprobare organigrama+acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot constituire parte +acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot rectificare buget+acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect hot supraimpozitare imobile neingrijite + acte premergatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Intentie de elaborare PUZ - 17.10.2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 09-Septembrie
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Fundulea in Comisia pentru Evaluare (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentati al Consiliului Local al or(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hoatarea privind aprobarea rectificarii BVC (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii BVC (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare nr. 239 din 12.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv. aprobare deviz(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare 03.09.2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 08-August
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentatnti ai Cl in cons. de adm. al LTFDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CL in comisia LTFDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind rectificarea BVC(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind modificarea Hot.nr.611.03.2019 privind propunerea de schimbare a destinatiei(..)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Nota JustificativaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General Revizuit în urma întocmirii Proiectului Tehnic PDFDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitia de convocare nr.219 din 22.08.2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 07-Iulie
An Adobe Acrobat file RAPORT AVIZARE COMISII CONSILIU LOCAL proiect hotarare prin supraimpozitării cu 500%(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file DISPOZITIE DE CONVOCAREDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitiiPDFDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii BVC PDFDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 181 din 01.07.2019 pri. convocarea de indata a CL FunduleaDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06-Iunie
An Adobe Acrobat file 2019.07.01 - RAPORT AVIZARE COMISII CONSILIU LOCAL proiect hotarare prin supraimpozitării cu 500xDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind supraimpozitarea cu 500x a cladirilor si terenurilor neingrijiteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea participarii U.A.T Fundulea la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaiceDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PV de afisare ref. S.C ORGANIC FOODDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dipozitie privind convocarea Consiliului Local Fundulea in sedinta ordinara in ziua de 13.06.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file proiect de hotarare priv. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru partea IDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file proiect de hotarare priv. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru partea IIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proict de hotarare priv. aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 6 mii lei din Excedentului anului 2018 pentru finantarea unor cheltuieli din Sectiunea de DezvoltareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv. aprobarea utilizarii din Excedentul anului 2018 a activitatii Liceului Tehnologic Fundulea(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv. denumirea unei alei din or. Fundulea ALEEA ZAMBILEIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv. constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz (...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Mai
An Adobe Acrobat file Proces -verbal de afisare a proiectului de hotarare privind individualizarea unor imobileDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PV afisare denumire aleie Aleea PapadieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PV afisare denumire unei strazi - Strada PanselutelorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PV afisare denumire unei strazi - Strada CraitelorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anunt dezbatere publicaDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 04-Aprilie
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei din data de 24.04.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Institutiilor Publice finantate (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare priv numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta a datoriei publice loacle(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului d venituri si cheltuieli al orasului Fundulea pentru anul 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind individualizarea unor imobile(...).Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind vanzarea unei suprafete de 424 pm , teren intravilan din domeniul privat al orasului FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare sedintaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare Buget - refacutDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Fundulea pentru anul 2019.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Institutiilor Publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image Dispozitie privind convocarea Consiliului Local 18.04.2019
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare sedintaDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03-Martie
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL FunduleaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitia de convocare nr.116 din 21.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Documentatie aferenta proiectului de hotarare privind aprobarea unor masuri ce urmeaza a fi dezbatute in sedinta C.L. Fundulea din 11.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea pentru proiectele de hotarari din sedinta ordinara din 11.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes localDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivelor de interes publicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinațieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie de convocare sedinta ordinara din data de 11.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luniDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02-Februarie
explore subfolder image 01-Ianuarie
An Adobe Acrobat file HotarareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitia_nr.3_din_2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Referat_nr.51_privind_proiectul_de_hotarareDownload Preceding File Preview the file