HCL1

 

 Hotarari ale Consiliului Local
impreuna cu anexele lor pe anul 2019

  

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 12-Decembrie
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 57 din 17.12.2019 privind mandatarea unei persoane în vederea obținerii certificatului de înregistrare fiscala (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 56 din 17.12.2019 privind darea în administrare a Serviciului public de administrare a domeniului public si privat (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 55 din 17. 12.2019 privind darea în administrare a Serviciului public de iluminat și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 54 din 17.12.2019 privind darea în administrare a Serviciului public de salubrizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 52 din 17.12.20219 privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr. 44 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 51 din 17.12.2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Fundulea pentu anul 2019Download Preceding File Preview the file
A Compressed file 53 din 2019Download Preceding File
explore subfolder image 11-Noiembrie
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei din 30.10.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei din 29.11.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 50 din 29.11.2019 priv aprobare retificarii BIP (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 49 din 29.11.2019 priv. aprobarea rectificarii BVC 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 48 din 30.10.2019 privind aderearea orasului Fundulea la Asociatia Comnelor din RomaniaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 47 din 30.10.2019 privind aprobarea rectificarii BVC (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 46 din 30.10.2019 privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 45 din 30.10.2019 privind constitutuirea de parte civila in dosarul Penal nr. 670 per P per 2019 (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 44 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei a numarului de posturi si a Statului de functi pentru apartul de specialiatate (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 43 din 30.10.2019 privind aprobarea unor masuri pentru realizarea obiectivelor de interes public de pe teritoriul U.A.T Fundulea(...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 10-Octombrie
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei extraordinare din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 41 din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 din 27.09.2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 09-Septembrie
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 din 03.09.2019 privina aprobarea rectificarii BVC(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 din 03.09.2019 privind aprobarea Devizului(...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 08-August
explore subfolder image Sedinta ordinara din data de 28.08.2019
An Adobe Acrobat file PROCES -VERBAL al sedintei ordinare din data de 28.08.2019 ora 16.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 34 din 28.08.2019 privind desemnarea (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 33 din 28.08.2019 privind desemnarea (..)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 32 din 28.08.2019 privind aprobarea rectificarii BVC (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 31 din 28.08.2019 privind modificarea Hotararii nr. 6 din 11.03.2019 privind propunerea (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 30 din 28.08.2019 privind neasumarea responsabilitatii (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 29 din 28.08.2019 privind aprobarea Devizului General Revizuit (...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 07-Iulie
explore subfolder image Sedinta convocata de indata in data de 01.07.2019.
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal sedinta de indata 01.07.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 26 din 01.07.2019 priv. aprobarea participarii U.A.T. Fundulea la Programul priv. instalarea de sisteme fotovoltaice (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 25 din 01.07.2019 priv. aprobarea rectificarii BVC al or. Fundulea (...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 23.07.2019
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 28 din 23.07Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 27 din 23.07Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06-Iunie
explore subfolder image Sedinta ordinara din data de 13.06.2019
An Adobe Acrobat file PV al sedintei ordinare din data de 13.06.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 24 din 13.06.2019 priv. constituirea cu titlu gratuit a dreptului de zu (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 23 din 13.06.2019 priv. constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz (...) S.C ROMSILOZDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 22 din 13.06.2019 priv . aprobarea Planului Urbanistic Zonal (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 21 din 13.06.2019 priv. aprobarea utilizarii din Excedentul anului2018 (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 20 din 13.06.2019 priv. aprobarea utilizarii sumei de 6 mii lei din Excedentul anului 2018 (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 19 din 13.06.2019 priv. aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 18 din 13.06.2019 priv. individualizarea unor imobile inscrise in inventarul domneniului public(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 17 din 13.06.2019 priv. denumirea unei alei din or. Fundulea - Aleea ZambileiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 16 din 13.06.2019 priv. denumirea unei strazi din or. Fundulea- strada PanselutelorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 15 din 13.06.2019 priv. denumirea unei strazi din or. Fundulea - strada CrăițelorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 14 din 13.06.2019 priv. denumirea unei alei -Aleea PăpădieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 13 din 13.06.2019 priv. alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luniDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Mai
explore subfolder image 04-aprilie
explore subfolder image _Sedinta ordinara 24.04.2019
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 12 din 24.04.2019 priv. vanzarea unei suprafete de 424 m.p. (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 11 din 24.04.2019 privind numirea persoanei ca va tine Registrul de evidenta (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 din 24.04.2019 priv. individualizarea unor imobile inscrise in inventarul domeniului public (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 9 din 24.04.2019 priv. aprobarea Bugetului Institutilor Publice(...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 8 din 24.04.2019 priv. aprobarea BVC 2019 (...)Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03 - martie
explore subfolder image Hotarari adoptate de Consiliului Local Fundulea din data de 11.03.2019
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei ordinare din data de 11.03.2019 ora 16Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 din 11.03.2019 privind propunerea de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 5 privind Planul de actiuni si lucrari de interes local (...)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 4 din 11.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file hotararea nr. 7 din 22.03.2019 privDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proces-Verbal al sedintei din data de 22.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Anexa Hot nr .7 din 22.03.2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02 - februarie
explore subfolder image 01-ianuarie-sedinta-09.01.2019
An Adobe Acrobat file hotărâre nr.3 din 09.01.20 privind acordarea unui mandat special domnului TĂNASE Alecu în vederea exercitării atribuţiilor orașului Fundulea în Adunarea Generală a A D I “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file hotărâre nr. 2 din09.01.2019 privind stabilirea noilor taxetarife pentru gestionarea deșeurilor menajere conform O.U.G. nr.74 din2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file hotărâre nr. 1 din 09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 636.351,19 leiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Procesul -VerbalDownload Preceding File Preview the file

@2023

Meniu