Realizare teren multifuncțional de sport, în orașul Fundulea, județul Călărași

Descarca descrierea proiectului

logoProiectFundulea

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Realizare teren multifuncţional de sport în orașului Fundulea, Județul Călărași, cod SMIS 129928

Numele beneficiarului: UAT Orașului Fundulea, Județul Călărași

Numele programului: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020

Numele Autorităţii de Management: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Organism Intermediar: Direcţia Generală de Pescuit, Autoritate de Management pentru POPAM

Valoarea totală a proiectului : 634.068,26 lei

Valoarea finanţării nerambursabile : 533.556,91 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM: 400.167,68 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 133.389,23 lei

 

Primăria Orașului Fundulea derulează în perioada 17 mai 2019 – 17 mai 2021 activităţile  proiectului Realizare teren multifuncţional de sport în orașului Fundulea, Județul Călărași  – cod SMIS 129928, locația str.Stadionului , Județul Călărași, în baza contractului de finanţare nr. 255 din data de 17.05.2019.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în creșterea bunăstării și a coeziunii sociale pe teritoriul UAT Fundulea prin îmbunătăţirea infrastructurii de agrement și activităţii recreative dedicate turiștilor piscicoli împreună cu ceilalţi cetăţeni ai orașului.

Acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor măsurii și a strategiei de dezvoltare locală a asociaţiei Valea Mostiștei prin structurarea unor noi oportunităţi de petrecere a timpului liber și desfășurarea unor activităţi recreative.

Proiectul asigură o nouă dimensiune procesului de dezvoltare a coeziunii sociale, a bunăstării și induce un sentiment de bunăstare civică și economică beneficiarilor.

OBIECTIVELE SPECIALE

 1. Îmbunătăţirea coeziunii sociale și dezvoltarea turismului  piscicol în orașul Fundulea, judeţul Călărași prin diversificarea serviciilor și facilităţilor prin structurarea unei investiţii noi care să asigure oportunităţi de agrement și petrecerea timpului liber pentru turiștii piscicoli împreună cu familia, locuitorii orașului  și turiștii de week-end,
 2. Facilitarea unui acces sporit la oportunităţi de petrecere a timpului liber și de desfășurare a unor activităţi recreative pentru populaţia stabilă.
 3. Noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, agrement și relaxare.

DESCRIEREA PROIECTULUI

                În cadrul investiţiei se vor realiza un teren de sport multifuncţional (fotbal, baschet, volei , tenis) în suprafaţă de 924 mp, cu suprafaţa de joc din tartan multicolor și o zonă de siguranţă perimetrală de cca 1,00m pe contur.

                Terenul va avea următoarea alcătuire constructivă:

 • Placă de beton;
 • Suprafaţă sintetică turnată – tartan multicolor;
 • Porţi de minifotbal/handbal;
 • Gard perimetral cu plasă metalică;
 • Instalaţie de iluminat nocturn;
 • Dotări specifice ( porţi minifotbal/handbal), panouri baschet, fileu volei)
 • Tribună spectator 50 locuiri;
 • Mobilier urban

Proiect cofinanţat din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Prin Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

@2023

Meniu