Tipărire
Categorie: Implementate
Accesări: 551

Unitatea Administrativ Teritorială

Oraşul Fundulea

 
 
 

 

DESCRIERE PROIECT

„Înfiinţare şi modernizare SAM - GRUP ŞCOLAR AGRICOL FUNDULEA”

                                                                          Cod SMIS 52985

                                                                                       

Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Fundulea, cu sediul în B-dul 22 Decembrie nr.151, judeţul Călăraşi, cod poştal 915200, în calitate de beneficiar a implementat în perioada 12.11.2014 – 11.12.2015 proiectul „Înfiinţare şi modernizare SAM - Grup Şcolar Fundulea”, cod SMIS 52985.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Fundulea, în calitate de beneficiar, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional  prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, au încheiat Contractul de finanţare nr.4864 la data de 11 noiembrie 2014.

Valoarea totală a proiectului este de 22.788.679,26  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 16.950.826,24 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii mediului educaţional al Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea obiectivelor campusului preuniversitar, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, în scopul creşterii calităţii actului educaţional, a atractivităţii şi competitivităţii pe piaţa şcolară naţională şi europeană.

            Lucrările incluse în proiect au presupus construirea, extinderea, consolidarea şi modernizarea clădirilor campusului preuniversitar al Liceului Tehnologic nr.1. Clădirile ce au fost reabilitate sunt: şcoala cu 16 clase, cantina şi căminul pentru elevi. Noile construcţii date în folosinţă: garsonierele pentru cadrele didactice, atelierul agricol, atelierul mecanic, centrala termică, gospodăria de incendiu şisala de sport.

Au fost finalizate toate lucrările conform graficului de execuţie şi s-a efectuat procesul verbal de recepţie finală, considerandu-se  în prezent că obiectivul general al proiectului a fost atins iar beneficiarii direcţi ai proiectului - elevii, sunt aşteptaţi cu porţile deschise, bucurându-se de noile facilităţi.

            Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

PROIECTUL A FOST FINALIZAT IN DECEMBRIE 2015

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională