Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

PUG 2012

 PUG aprobat prin Hotararea Consiliului Local 
Fundulea 2012

Anunt 
   ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRASI


PRIMĂRIA ORASULUI  FUNDULEA

Oras Fundulea, B-dul 22 Decembrie 151,jud.. Călărasi,  telefon 0242642084; fax: 0242642030

Anunt  public privind actualizarea P.U.G.-ului  si a 
 Regulamentului  Local  de Urbanism 
 al orasului Fundulea , judetul Călărasi

 

    Primăria orasului Fundulea , judetul Călărasi  , anuntă  locuitorii orasului  asupra derulării  actualizării P.U.G.-ului si a Regulamentului Local de Urbanism al localitătii.
    Locuitorii orasului sunt informati că la ora  actuală s-a încheiat prima etapă
- situatia existentă   - studii de fundamentare si s-a trecut la următoarea etapă cea de elaborare a propunerilor de dezvoltare ce vor fi supuse procesului de avizare.
 
    Proiectantul S.C. Domi Comprest S.R.L/ S.C. Pro Sign DeSign  S.R.L.  a depus  la Primăria Fundulea etapa a 2-a –situatia  existentă cu disfunctionalităti si propunerea de dezvoltare  preliminară , ca instrument de pornire a dezbaterii publice. 
   Documentatia se poate consulta  la sediul Primăriei orasului Fundulea zilnic între orele 9,00-14,00 , publicul fiind invitat să transmită  sugestii si  observatii   privind propunerile preliminare asupra P.U.G. si R.L.U. , prin postă sau pe adresa de e-mail a primăriei www.primaria-fundulea.ro
                                                

PRIMAR
Ing. Dorel DOROBANTU

 

PUG Fundulea


Alte vizualizari ale PUG-ului de downloadat si acte aditionale

 »  Memoriu general Fundulea 
 »  Regulament local de Urbanism Fundulea
 »  Incadrare in teritoriu  »  Situatia existenta in fundulea
 »  Situatia existenta in Gostilele  »  Reglementari zonificare in Fundulea
 »  Reglementari zonificare in Fundulea 164 - 185  »  Reglementari zonificare in Gostilele
 »  Reglementari retele in Fundulea  »  Reglementari retele in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari retele in Gostilele  »  Reglementari regim juridic in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari regim juridic in Fundulea  »  Reglementari regim juridic in Gostilele
 »  Reglementari reglementari UTR in Fundulea  »  Reglementari regim juridic in Fundulea 164 - 185
 »  Reglementari reglementari UTR in Gostilele  »  Anunt PUG Fundulea

Comentarii: